Зимняя Вишера
Вишера на морозном январском закате.